Maria Terezinha Niedziewski Devegili

Joinville

Delegada Adjunta

OAB/SC 10.295

Joinville

E-mail: terezinha.devegili@gmail.com